37 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
37 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej